Znaleziono 11 artykułów

Joanna Nawacka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Derywaty czasownikowe określające miłość, erotykę i seks we współczesnym rosyjskim żargonie młodzieżowym Joanna Nawacka s. 27-34
Presupozycje poszanowania podstaw aksjologicznych w rosyjskich i polskich konstytucyjnych unormowaniach pozycji religii Joanna Nawacka Maciej Nawacki s. 37-55
Kilka uwag o przekładzie kodów kulturowych języków prawnych Joanna Nawacka Maciej Nawacki s. 55-66
Charakterystyka semantyczna i strukturalna frazeologizmów nominujących koncepty miłości, erotyki i seksu we współczesnym rosyjskim żargonie młodzieżowym Joanna Nawacka s. 63-69
Polisemy i homonimy we współczesnym żargonie rosyjskim (nominacje określające miłość, erotykę, seks i narkotyki) Joanna Nawacka Monika Piotrowska-Mazurowska s. 105-115
Zapożyczenia we współczesnym rosyjskim żargonie młodzieżowym : przyczynek do badań Joanna Nawacka Monika Piotrowska-Mazurowska s. 105-112
Z obserwacji nad kontekstowym rozumieniem tekstu prawnego jako podstawą translacji Joanna Nawacka Maciej Nawacki s. 145-159
Typologia somatyzmów w językowym kodzie seksualnym rosyjskiego żargonu młodzieżowego Joanna Nawacka s. 195-203
Nazwy nie wprost mężczyzn o odmiennej orientacji seksualnej we współczesnym rosyjskim i polskim żargonie młodzieżowym Joanna Nawacka s. 257-266
Z obserwacji nad tożsamością kulturową w kontekście przekładu : przyczynek do dyskusji Joanna Nawacka s. 295-303
Założenia jednoznaczeniowego kontekstowego słownika translacyjnego rosyjskiego języka prawnego Joanna Nawacka Maciej Nawacki s. 443-452