Znaleziono 7 artykułów

Maciej Nawacki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Presupozycje poszanowania podstaw aksjologicznych w rosyjskich i polskich konstytucyjnych unormowaniach pozycji religii Joanna Nawacka Maciej Nawacki s. 37-55
Kilka uwag o przekładzie kodów kulturowych języków prawnych Joanna Nawacka Maciej Nawacki s. 55-66
Świadek jako przedmiot czynności wykonawczej Maciej Nawacki s. 75-90
Granice karalności odmowy współpracy z organem podatkowym Maciej Nawacki s. 93-106
Z obserwacji nad kontekstowym rozumieniem tekstu prawnego jako podstawą translacji Joanna Nawacka Maciej Nawacki s. 145-159
Karalność gier na automatach Maciej Nawacki s. 273-291
    Zacytuj
  • Udostępnij
Założenia jednoznaczeniowego kontekstowego słownika translacyjnego rosyjskiego języka prawnego Joanna Nawacka Maciej Nawacki s. 443-452