Znaleziono 9 artykułów

Andrzej Narloch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rosyjskie internetowe wpisy kondolencyjne : cz. 2 Ewa Kaptur Andrzej Narloch s. 15-27
Rosyjskie internetowe wpisy kondolencyjne (cz. 1) Ewa Kaptur Andrzej Narloch s. 53-64
Osobennosti obrazovaniâ komp'ûternogo žargona v russkom i pol'skom âzykah Andrzej Narloch s. 91-99
Семантическая структура прилагательных "белый" и "biały" в русском и польском языках = Semantic structure of the adjectives "белый" and "biały" in Polish and Russian Andrzej Narloch s. 121-128
Сравнительные конструкции c "белый" и "черный" в русском языке : (в составлении с польским "biały" и "czarny") Andrzej Narloch s. 137-144
Prolegomena do dydaktycznej prezentacji konceptu językowego w wizualizacji grafowej : na przykładzie rosyjskiego konceptu "белый" Yury Fedorushkov Andrzej Narloch s. 179-208
Функционирoвание форм "под ключ" и "pod klucz" в русском и польском языкax Andrzej Narloch s. 225-231
"Цветообозначения в русском и польском языках. Структурно-семантический, терминологический и когнитивный аспекты", Andrzej Narloch, Poznań 2013 : [recenzja] Czesław Lachur Andrzej Narloch (aut. dzieła rec.) s. 269-272
Oбраз Польши и поляков глазами русских в контексте писeм-соболезнований Andrzej Narloch s. 371-383