Znaleziono 7 artykułów

Irena Chowańska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Штрыхі да творчага партрэта Міхася Стральцова : (з нагоды 75-годдзя з дня нараджэння майстра) Irena Chowańska s. 21-32
Twórczość Michasia Stralcowa w kontekście prozy białoruskiej w latach sześćdziesiątych XX wieku Irena Chowańska s. 47-57
Walory artystyczne liryzmu w prozie Michasia Stralcowa Irena Chowańska s. 111-124
"Нарысы суседазнауства: Украина, Польшча у прасторы и часе вачыма беларусай: Знакавыя адметнасйи мифалосии, фальклору культуры, нарадазнайчых канцэитай мастацкага твора", Т. В. Кабржыцкая, М. М. Хмяльницки, Э. Ю. Дзюкава, Минск 2012 : [recenzja] Irena Chowańska Э. Ю. Дзюкава Т. В. Кабржыцкая М. М. Хмяльницки s. 234-237
"Studia Wschodniosłowiańskie", T. 7, Białystok 2007 : [recenzja] Iwona Borys Irena Chowańska s. 244-249
"Białorutenistyka Białostocka", T. 1, 2009 : [recenzja] Irena Chowańska s. 275-276
"Białorutenistyka Białostocka", T. 5, 2013 : [recenzja] Irena Chowańska s. 282-287