Znaleziono 6 artykułów

Iwona Borys

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poeci i Róża : wiersze polskich poetów w tłumaczeniu Rozy Alimpijewej jako ilustracja koncepcji przekładu wo Iwona Borys s. 29-36
Terminologia kinematograficzna w rosyjskich i polskich słownikach jednojęzycznych : analiza semantyczna Iwona Borys s. 159-173
Aktualne zapożyczenia francuskie we współczesnym słownictwie polskim i rosyjskim (rzeczowniki) Iwona Borys s. 209-217
"Studia Wschodniosłowiańskie", T. 7, Białystok 2007 : [recenzja] Iwona Borys Irena Chowańska s. 244-249
Adaptacja fonetyczna i graficzna polskiej i rosyjskiej terminologii z zakresu gier logicznych : (na przykładzie terminologii pokera) Iwona Borys s. 309-321
"Słyszę zew życia - Cлышу жизни зов", Adam Mickiewicz, tł. R. Alimpijewa, Kaliningrad 1998 : [recenzja] Iwona Borys Roza Alimpijewa (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 394-395