Znaleziono 4 artykuły

Maria Czetyrba

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Архаїзми серед споконвіної богосльсвскої фразеології Maria Czetyrba s. 169-175
Біблійні імена власні в аспекті походження та їх тематичнa класифікація : (у конфронтативному плані українсько-російскому) Maria Czetyrba s. 181-188
Біблійна фразеологія в сучасній українській мові : (українсько-польські паралелі) Maria Czetyrba s. 275-284
Sufiksalne derywaty przymiotnikowe z prefiksem "не-" we współczesnym języku ukraińskim Maria Czetyrba Mirosława Czetyrba-Piszczako s. 367-373