Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kanta odkrycie normatywności Paweł Łuków s. 1-31
Eutanazja : z dziejów pojęcia Jacek Malczewski s. 35-52
Świat oczyma Benjamina Akiko Nagasawa Ewa Nowak-Juchacz (tłum.) s. 53-60
Return to Ionia Jan Piotrowski s. 61-69
Status współczesnej etyki cnót Natasza Szutta s. 70-84
Anarchizm epistemologiczny a relatywizm Paula K. Feyerabenda Olga Zamelska s. 85-103
Transplantologia wciąż kontrowersyjna Barbara Chyrowicz Maria Nowacka (aut. dzieła rec.) s. 104-112
Cierpienie Boga a zło Dariusz Łukasiewicz Józef Majewski (aut. dzieła rec.) Thomas G. Weinandy (aut. dzieła rec.) s. 113-127
O dobru : dysputy nieco bezładne Mateusz Penczek Tomasz z Akwinu (aut. dzieła rec.) A. Białek (aut. dzieła rec.) s. 113-127
O tym jak żyć, gdzie żyć nie warto, czyli "W poszukiwaniu mądrości życia" A. Schopenhauera - recenzja II tomu Parerga i Paralipomena Izabela Szyroka Jan Garewicz (aut. dzieła rec.) Artur Schopenhauer (aut. dzieła rec.) s. 133-142
Kondycja filozofii w Polsce : dawniej i teraz Adam Chmielewski Tadeusz Gadacz Adam Grobler Jacek J. Jadacki Romana Kolarzowa Jan Woleński s. 144-203
Czy człowiek musi być okrutny? Tadeusz Biesaga Bartłomiej Dobroczyński Jacek Filek Włodzimierz Galewicz Romana Kolarzowa Andrzej Leder Stanisław Obirek Ryszard Wiśniewski Bogdan Barbaro de s. 205-263
Podziekowania Włodzimierz Galewicz s. 264