Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne redakcji Anna Tomaszewska s. 1-3
Objects of Representation : Kant's Copernican Revolution Reinterpreted Leslie Stevenson s. 4-24
The Myth of the Given and the Grip of the Given Robert Hanna s. 25-46
Sellars vs. McDowell on the Structure of Sensory Consciousness Willem A. De Vries s. 47-63
‘Second nature’, knowledge, and normativity : revisiting McDowell’s Kant Christopher Norris s. 64-107
Czy empatia jest symulacją mentalną? : dyskusja z podejściem reprezentacyjnym ugruntowanym w koncepcji neuronów lustrzanych Paweł Gładziejewski s. 108-129
Nazwy puste w teorii bezpośredniego odniesienia : koncepcja Davida Brauna i jej słabości Zuzanna Gnatek s. 130-149
Związki kultury i gospodarki w pismach Portera i Huntingtona Żaneta Oczkowska s. 150-170
Knowledge and opinion in Aristotle Jarosław Olesiak s. 170-184