Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aristotle’s Account of Homonymy (in Polish) Mikołaj Domaradzki s. 1-24
Odniesienie intencjonalne i jego przedmiot w perspektywie transcendentalnego idealizmu Husserla Marek Rosiak s. 25-42
Uproszczone systemy dekodowania sygnałów w mechanistycznej koncepcji wyjaśniania zjawiska wtórnej odpowiedzi immunologicznej Tomasz Rzepiński s. 43-62
Krytyka epistemicznej funkcji przekonań religijnych w świetle kognitywnych nauk o religii Konrad Szocik s. 63-80
Grounding and Logical Basing Permissions Diego Tajer s. 81-96
Antyponowoczesność Alaina Badiou Andrzej Wasilewski s. 97-117
Ethical Issues related to End of Life Treatment in Patients with Advanced Dementia : the Case of Artificial Nutrition and Hydration Ofra Golan David Goodman Esther-Lee Marcus s. 118-137
An Aristotelian Naturalist Perspective on Artificial Nutrition and Hydration Paolo Biondi s. 138-151
Polemical Note : Can it Be Unethical to Provide Nutrition and Hydration to Patients with Advanced Dementia? Rachel Haliburton s. 152-160