Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Die Ideenschau im Dialog Phaidros (246d-249d) Małgorzata Bogaczyk-Vormayr s. 1-9
O niemoralności aborcji : koherencja przekonań, biologiczne człowieczeństwo i słuszne interesy Mateusz Klinowski s. 10-40
O Burge’a sposobach unikania ekwiwokacji eksternalistycznych Anna Rykowska s. 41-62
Genetic Engineering and The Non-Identity Problem Tomasz Żuradzki s. 63-79
W poszukiwaniu doskonałości : natura ludzka i etyka w dobie inżynierii genetycznej Marek Drwięga Michael J. Sandel (aut. dzieła rec.) s. 80-91
Nicolai Hartmanna pytanie o transcendencję Wojciech Hanuszkiewicz E. Drzazgowska (aut. dzieła rec.) Nicolai Hartmann (aut. dzieła rec.) P. Piszczatowski (aut. dzieła rec.) s. 92-100
José Ortega y Gasset – prorok brzasku Dorota Leszczyna José Ortega y Gasset (aut. dzieła rec.) H. Woźniakowski (aut. dzieła rec.) s. 101-104
Uwagi o kondycji nauki polskiej Jan Woleński s. 105-114
Polityka i obyczaje Adam Grobler s. 115-117
Patologie nauki polskiej Tadeusz Szubka s. 118-121