Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stoicka teoria wartości a psychopatologia : czy ideał apatii ma charakter neurotyczny? Konrad Banicki s. 1-21
Kategoria różni u Jacquesa Derridy i jej znaczenie w rozważaniach nad zachodnią tradycją filozoficzną Maciej Magoński s. 22-33
Autonomia w etyce I. Kanta (próba interpretacji historystycznej) Piotr Makowski s. 34-64
Granica czy most? : o funkcjach rozumienia w hermeneutyce H.-G. Gadamera Mariusz Oziębłowski s. 65-77
W poszukiwaniu filozofii znaczącej : (uwagi na marginesie dyskusji) Wojciech Zieliński s. 78-92
Od neuronu do zawrotu głowy Katarzyna Kobos Bernard Korzeniewski (aut. dzieła rec.) s. 93-99
Od redakcji : podziękowania Włodzimierz Galewicz s. 100-101