Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
How To Get Rid of Closure Mariusz Grygianiec s. 1-17
The Phenomenological Fallacy and the Illusion of Immanence : Analytic Philosophy of Mind and Phenomenology Against Mental Reification Simon Gusman s. 18-37
Kiedy Darwin stracił wiarę w Boga? Grzegorz Malec s. 38-54
Between Ockhamism and the Thin Red Line Alex Peter Malpass s. 55-70
Analiza dowodu pierwszej tezy Gorgiasza Andrzej Nowakowski s. 71-88
Definicja pojęcia "narodu" u J. M. Bocheńskiego : analiza pragmatyczno-logiczna i krytyka Piotr Michał Sękowski s. 89-104
Liberalizm polityczny - od rozumu do prawdy w polityce Dorota Sepczyńska s. 105-118