Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
What does Kripke mean by "a priori?" Pierre Baumann s. 1-7
Hegel Derridy - radykalna krytyka radykalizmu Bogna Choińska s. 8-19
O faktach instytucjonalnych Karol Chrobak s. 20-31
Dualizm rozumu praktycznego Katarzyna Lazari-Radek de s. 32-51
Wyłaniające się prawa fizyki Dawid Lubiszewski s. 52-62
Archeologia widzialnego i niewidzialnego Marta Szabat s. 63-81
Experience and conceptual content in Kant and McDowell. Remarks on “empty thoughts” and “blind intuitions” Anna Tomaszewska s. 82-100
Trzy odsłony ekspresji Paulina Tendera Leszek Sosnowski (aut. dzieła rec.) s. 101-104
Should not “beauty and pleasure” be complemented with “cognition and communication”? : Reflections upon Denis Dutton’s art instinct: beauty, pleasure and human evolution Joanna Klara Teske Denis Dutton (aut. dzieła rec.) s. 105-114