Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zarys semantyki średniowiecznej Magdalena Baranowska s. 1-13
Dogmat : czy dualizm schemat Filip Białek s. 14-30
Samopoznanie w filozofii Śankary i Schopenhauera Marta Dmuchowska s. 31-39
Byt i własności według Anzelma z Canterbury Leopold Hess s. 40-57
Hermeneutyczna wykładnia sumienia (Heidegger - Ricoeur) Anna Ziółkowska s. 58-90
Problemy etyczne jako wieloaspektowe problemy projektowe Jacek J. Jaśtal Caroline Whitbeck (aut. dzieła rec.) s. 91-101
Problemy bioetyczne w refleksji judaistycznej Marta Szymczyk Tomasz P. Terlikowski (aut. dzieła rec.) s. 102-104