Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Indywidualizm w filozofii społecznej Charlesa Taylora Damian Barnat s. 1-36
Refleksje wokół prawnych uwarunkowań wspomaganej prokreacji Leszek Bosek s. 37-61
Freiheit durch Gott retten? : die Freiheitsproblematik in Schellings Schrift Über das Wesen der menschlichen Freiheit und in den Werken von Wolfhart Pannenberg Henryk Machoń s. 62-76
Relevanz des Ansatzes Descartes’ für die "Evolution" der Debatte über das Leib-Seele-Problem Kazimierz Rynkiewicz s. 77-93
Sprawiedliwość i prawo w świetle dekonstrukcji Piotr Skrzypczak s. 94-106
Prawda, stany rzeczy i aspekty : Romana Ingardena ontologia prawdy i jej interpretacje Konrad Werner s. 107-131
Czy można być obojętnym wobec własnych przekonań moralnych? Tomasz Żuradzki s. 132-148
O żywotności myśli José Ortegi y Gasseta Dorota Leszczyna Ryszard Gaj (aut. dzieła rec.) s. 149-155
Putnam, Czerniawski i ontologia, czyli czym jest pluralizm pojęciowy Piotr Sikora s. 156-164