Znaleziono 14 artykułów

Tomasz Żuradzki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Etyka wobec wojny, terroru i przemocy politycznej : słowo wstępne redakcji Tomasz Żuradzki s. 1-4
Ethics and Uncertainty: The Guest Editor’s Introduction Tomasz Żuradzki s. 1-5
    Zacytuj
  • Udostępnij
Internalizm racji do działania a granice relatywizmu Tomasz Żuradzki s. 19-39
Genetic Engineering and The Non-Identity Problem Tomasz Żuradzki s. 63-79
Uzasadnienie sprzeciwu sumienia: lekarze, poborowi i żołnierze Tomasz Żuradzki s. 98-128
Własność jako konwencja Tomasz Żuradzki Liam Murphy (aut. dzieła rec.) Thomas Nagel (aut. dzieła rec.) s. 102-110
    Zacytuj
  • Udostępnij
Etyka wojny a dopuszczalność zabijania Tomasz Żuradzki s. 103-117
Normatywne implikacje preferencji wobec osób zidentyfikowanych Tomasz Żuradzki s. 113-136
Racje wewnętrzne, powinności moralne i relatywizm: odpowiedź na polemikę Tomasz Żuradzki s. 125-139
Argument z niepewności normatywnej a etyczna ocena badań naukowych wykorzystujących ludzkie embriony Tomasz Żuradzki s. 131-159
Czy można być obojętnym wobec własnych przekonań moralnych? Tomasz Żuradzki s. 132-148
Utylitarystyczna utopia jednego świata Tomasz Żuradzki Peter Singer (aut. dzieła rec.) s. 176-182
Nowa liberalna eugenika: krytyczny przegląd argumentów przeciwko biomedycznemu poprawianiu ludzkiej kondycji fizycznej lub umysłowej Tomasz Żuradzki s. 204-226
Granice troski o przyszłe pokolenia Tomasz Żuradzki s. 206-225