Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Bez czystego cięcia” – cel (la fin) interpretacji czy kres (la fin) życia? Bogna Choińska s. 1-12
Remedium wobec diagnozy, czyli jak liberalizm polityczny odpowiada na fakt niezgody Wojciech Ciszewski Adam Dyrda s. 13-33
Indywidualizm a dobro wspólne : czy myśl amerykańskiego oświecenia może być wciąż aktualna? Magdalena Kiełkowicz-Werner s. 34-50
Metanarracja mobilizacji : ponowoczesność jako bezruch? Wojciech Klimczyk s. 51-68
Pierwszy krok w chmurach : o teorii siedliska wydarzeniowego Alaina Badiou Bartosz Kuźniarz s. 69-84
Czy „śmierć Boga” jest „śmiercią społeczeństwa”? : próba połączenia wybranych aspektów filozofii Fryderyka Nietzschego z filozofią i socjologią Georga Simmla Markus Lipowicz s. 85-106
Epistemologiczny antropocentryzm Locke’a Dawid Misztal s. 107-126
Wspólnota pochodzenia jako argument w sporze darwinizm–teoria inteligentnego projektu Dariusz Sagan s. 127-145
Metoda refleksyjnej równowagi. Część III: Problem niezgody moralnej, relatywizm i niedookreśloność metody Artur Szutta s. 146-168
Podmiot i przedmiot poznania jako efekt syntezy transcendentalnej jedności apercepcji w sformułowaniu neopragmatycznym : stanowisko Roberta B. Brandoma Daniel Żuromski s. 169-192
O dyskryminacji małżeństw homoseksualnych : odpowiedź Tomaszowi Sieczkowskiemu Krzysztof Saja s. 193-209