Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Filozofia jako opis i terapia : propozycja Ludwiga Wittgensteina Aleksandra Derra s. 1-12
Przezwyciężanie dualizmu kartezjańskiego w świetle problemu „innych umysłów” w ujęciu Ludwiga Wittgensteina Iwona Gładysiewicz s. 13-55
Is Political Life A Happy Life According To Aristotle? Tomasz Kuniński s. 56-67
Bolzanowska koncepcja przedstawień bezprzedmiotowych a jej interpretacja w rozprawie "O treści i przedmiocie przedstawień Kazimierza Twardowskiego" Piotr Nowara s. 68-78
Ekonomia i wychowanie jako fundamenty nowego ładu społecznego : Abramowski wobec myśli społecznej Proudhona Elżbieta Podgórska s. 79-98
Heglowska filozofia religii a pojęciowe ramy chrześcijańskiego uniwersalizmu Andrzej Wawrzynowicz G. W. F. Hegel (aut. dzieła rec.) Ś. F. Nowicki (aut. dzieła rec.) s. 99-107
Komunitarianizm : obietnice, nadzieje, ograniczenia Krzysztof Frysztacki s. 108-119
Głos w dyskusji Teresa Sołdra-Gwiżdż s. 120-122
Głos w dyskusji Marek Przychodzeń s. 123-126
Komunitaryzm, czyli o bliskich związkach filozofii politycznej i socjologii Miłowit Kuniński s. 127-131
Komunitarianizm jako poważna alternatywa neoliberalizmu Andrzej Sadowski s. 132-136
Głos w dyskusji Andrzej Majer s. 137
Komunitarianizm jako model teoretyczno-aksjologiczny Marta Smagacz s. 138-140
Głos w dyskusji Anna Śliz s. 141-142
Komunitarianizm : stare pytania w nowej sytuacji Andrzej Kościołek s. 143-145
Głos w dyskusji o komunitarianizmie Kazimiera Wódz s. 146-150
Od redakcji : podziękowania Włodzimierz Galewicz s. 151