Znaleziono 4 artykuły

Krzysztof Frysztacki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Socjologia problemów społecznych - raz jeszcze Krzysztof Frysztacki s. 13-18
Społeczno‐kulturowe aspekty ekskluzji i inkluzji w przestrzeni miejskiej Krzysztof Frysztacki Marcjanna Nóżka Marta Smagacz-Poziemska s. 72-84
Komunitarianizm : obietnice, nadzieje, ograniczenia Krzysztof Frysztacki s. 108-119
Sprawy środowiska naturalnego przez pryzmat społeczeństwa i socjologii Krzysztof Frysztacki s. 143-147