Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmiotowe logiki fikcji. Cz. I: semantyki światów możliwych D. Lewisa Jacek Gurczyński s. 1-19
Idea prawdy jako korespondencji w filozofii późnego Wittgensteina Bartosz Kaluziński s. 20-39
Wokół definicji terroryzmu C.A.J. Coady'ego Tomasz Kuniński s. 40-57
Heidegger o wartościach, woli mocy i nihiliźmie Stanisław Łojek s. 58-75
Dynamis : metafizyczne pojęcie możności i jego rola w filozofii praktycznej Arystotelesa Piotr Makowski s. 76-100
Bruno Latour i "koniec" postmodernizmu Tomasz Szymon Markiewka s. 101-119
Legitimacy as a Mere Moral Power? : a Response to Applbaum Jiafeng Zhu s. 120-137
Awantury i wybryki analitycznej metafizyki Marek Rosiak S. Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) s. 138-157