Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Solidarity in Healthcare – the Challenge of Dementia Aleksandra Małgorzata Głos s. 1-26
Porównanie myśli Herberta Marcusego z myślą Michela Foucaulta – czyli jak w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku outsiderzy zmienili społeczny porządek kultury zachodniej Markus Lipowicz s. 27-49
Philosophical Usage of the History of Philosophy – A Proposal for a Functional Typology Maria Marcinkowska-Rosół s. 50-67
In Defence of Type-A Materialism Roberto Horácio Sá Pereira s. 68-83
Psychoanaliza życia, czyli Gaston Bachelard czyta "Pieśni Maldorora" Marta Ples-Bęben s. 84-102
Problem możliwości i konieczności w filozofii Kierkegaarda Andrzej Słowikowski s. 103-120
Ryzyko równej wolności pozytywnej Andrzej Stoiński s. 121-138