Znaleziono 11 artykułów

Andrzej Stoiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podmiotowość moralna osoby w perspektywie politycznego postulatu równej "wolności do" Andrzej Stoiński s. 99-122
Ryzyko równej wolności pozytywnej Andrzej Stoiński s. 121-138
Obrzęd pogrzebowy a postawa wobec śmierci = Funeral Rite and Attitude in the Face of Death Andrzej Stoiński s. 159-177
Państwo a sprawiedliwość = The State and the Justice Andrzej Stoiński s. 213-227
Ekologia krytyczna Andrzeja Papuzińskiego Andrzej Stoiński Andrzej Papuziński (aut. dzieła rec.) s. 226-231
Uwagi o źródłach krytyki neoliberalizmu = Some Remarks on Sources of Critique of Neoliberalism Andrzej Stoiński s. 229-241
Albert Einstein – filozof Andrzej Stoiński S. Butrym (aut. dzieła rec.) Albert Einstein (aut. dzieła rec.) K. Napiórkowski (aut. dzieła rec.) s. 237-240
Osiemnastowieczna dyskusja na temat tożsamości osobowej = Eighteenth-Century Dispute about Personal Identity Andrzej Stoiński s. 253-267
Wolność "od" i "do" – relacje wzajemne = Freedom "from" and Freedom "to" - Reciprocal Relations Andrzej Stoiński s. 315-328
Wybrane wątki krytyki utylitaryzmu = Selected Topics of Criticism of Utilitarianism Andrzej Stoiński s. 369-383
Idea sprawiedliwości społecznej w katolickiej nauce społecznej i jej związek z koncepcją wspólnoty politycznej Andrzej Stoiński s. 422-436