Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Filozoficzne korzenie jednostki i osoby : personalizm i indywidualizm wobec kantyzmu Zbigniew Ambrożewicz s. 1-29
Ocena moralna transplantacji "ex vivo" i handlu ludzkimi organami w świetle etyki Kanta Piotr Grzegorz Nowak s. 30-54
Wittgenstein 1929-1930 – problem dwóch kolorów w tym samym miejscu Szymon Nowak s. 55-73
Searle, Putnam i natura stanów mentalnych Przemysław Paleczny s. 74-91
Poczucie sensu życia rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie Żaneta Stelter s. 92-110
Wychowanie moralne z perspektywy etyki cnót Natalia Szutta s. 111-133
O związku wolności i języka w pojmowaniu filozofii u Karla Jaspersa Maciej Urbanek s. 134-150
Reflective Solidarity as to Provincial Globalism and Shared Health Governance Michael J. DiStefano Jennifer Prah Ruger s. 151-158
Kant i trudny problem pojęć Piotr Kozak Anna Tomaszewska (aut. dzieła rec.) s. 159-170
Od redakcji - informacje i podziękowania Anna Lewicka-Strzałecka s. 171