Znaleziono 4 artykuły

Piotr Grzegorz Nowak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ocena moralna transplantacji "ex vivo" i handlu ludzkimi organami w świetle etyki Kanta Piotr Grzegorz Nowak s. 30-54
Ograniczanie niedoboru narządów : system aktywnej Rejestracji Dawców jako alternatywa dla polskiej regulacji sprzeciwu Piotr Grzegorz Nowak s. 56-77
Pluralistyczna teoria alokacji narządów Piotr Grzegorz Nowak s. 65-89
Problemy etyczne transplantologii : perspektywa niedoboru narządów do przeszczepu Piotr Grzegorz Nowak s. 150-177