Znaleziono 13 artykułów

Anna Lewicka-Strzałecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Spór o kształt etycznej edukacji menedżerów Anna Lewicka-Strzałecka s. 38-54
Moralne standardy konsumentów: analiza empiryczna Anna Lewicka-Strzałecka s. 75-86
Instytucjonalizacja whistleblowingu w firmie jako wyzwanie etyczne Anna Lewicka-Strzałecka s. 77-98
Consumer Ethics from the Virtue-Theoretical Point of View Anna Lewicka-Strzałecka s. 89-109
Etyczny wzór lobbingu: analiza kodeksów regulujących działalność lobbingową Anna Lewicka-Strzałecka s. 109-119
Instytucjonalizacja moralności w działalności gospodarczej Anna Lewicka-Strzałecka s. 116-122
Standardy społecznej odpowiedzialności małego biznesu. Analiza porównawcza firm polskich i brytyjskich Anna Lewicka-Strzałecka s. 159-170
Od redakcji - informacje i podziękowania Anna Lewicka-Strzałecka s. 171
Miejsce CSR w europejskiej strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju Anna Lewicka-Strzałecka s. 189-195
Odpowiedzialny lobbing jako instrument CSR Anna Lewicka-Strzałecka s. 205-213
Korupcja i zaufanie Anna Lewicka-Strzałecka s. 211-219
Etyczne aspekty kredytu Anna Lewicka-Strzałecka s. 215-223
Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce: ograniczenia i perspektywy Anna Lewicka-Strzałecka s. 285-294