Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
A justification for Popper’s non-justificationism Chi-Ming Lam s. 1-24
The Liberal Common Good J. O. Famakinwa s. 25-43
Negocjacje w świetle etyki kantowskiej Jarosław Kucharski s. 44-59
Dobry człowiek a dobry obywatel w ujęciu Polityki Arystotelesa Tomasz Kuniński s. 60-75
Czy tropy są wyłączną własnością teorii tropów? Pawe Rojek s. 76-93
Filozofia szkoły z Kioto w świetle krytyki poglądów w Brahmajala Sutcie Robert Szuksztul s. 94-111