Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie liczby w kazusie ratowania życia : dyskusja wokół stanowiska Johna Taureka Barbara Chyrowicz s. 1-27
Prywatne ubezpieczenia zdrowotne a zasada solidarności i równości Aleksandra Głos s. 28-47
Finansowy wymiar psychoterapii a relacja psychoterapeutyczna Katarzyna Marchewka s. 48-64
Pluralistyczna teoria alokacji narządów Piotr Grzegorz Nowak s. 65-89
Alokacyjne konsekwencje wprowadzenia prywatnych dodatkowych Christoph Sowada s. 90-112
Normatywne implikacje preferencji wobec osób zidentyfikowanych Tomasz Żuradzki s. 113-136
Priority to Organ Donors: Personal Responsibility, Equal Access and the Priority Rule in Organ Procurement Andreas Albertsen s. 137-152
Pharmacogenomic Inequalities: Strategies for Justice in Biomedical Research and Healthcare Giovanni De Grandis s. 153-172
The Right to Healthcare under European Law André den Exter s. 173-195