Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Świeckość jako podłoże rozumienia – zarys stanowiska Charlesa Taylora Damian Barnat s. 1-26
Podstawowe rodzaje świadomości we współczesnej filozofii naturalistycznej Andrzej Dąbrowski s. 27-46
Złożona natura złożoności Maciej Dombrowski s. 47-61
Świat jawności całkowitej, czyli o roli prywatności w życiu społecznym Paweł Grabarczyk s. 62-80
Przedmiotowe logiki fikcji. Część IV: Logika fikcji J. Paśniczka Jacek Gurczyński s. 81-97
Aporie bramińskich systemów filozoficznych Marta Kudelska s. 98-121
Metoda refleksyjnej równowagi. Część II: Zarzut błędnego koła i problem wiarygodności rozważnych sądów moralnych Artur Szutta s. 122-146
Zwierzęca świadomość ciała : czyją własnością jest ciało zwierzęcia? Piotr Wronarowicz s. 147-165
Jednak dyskryminacja : odpowiedź Krzysztofowi Saji Tomasz Sieczkowski s. 166-180