Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jaźń w stanie głębokiego snu w ujęciu Śankary Marta Dmuchowska s. 1-11
Tożsamość etyka, czyli uprawianie etyki jako problem moralny Jan Hartman s. 12-31
Williama Rowe’a bayesiański argument ze zła przeciwko istnieniu Boga : próba analizy i oceny Krzysztof Hubaczek s. 32-52
Doświadczenie nowości i nowość doświadczenia : analiza podstaw metodologicznych teorii doświadczenia zmysłowego ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska nowych doznań świadomych Katarzyna Kobos s. 53-67
Aristotle’s Ecological Conception of Living Things and its Significance for Feminist Theory Wendy Lynne Lee s. 68-84
Alternatywizm w teorii percepcji Adriana Schetz s. 85-104