Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Reflections in a Mirror Damian Cox s. 1-12
Modele, metafory i teoria ekonomii Łukasz Hardt s. 13-37
Peirce i Wittgenstein o życiu znaków Agnieszka Hensoldt s. 38-55
Między trafem moralnym [moral luck] a trafem prawnym [legal luck] Maciej Juzaszek s. 56-76
Instytucjonalizacja whistleblowingu w firmie jako wyzwanie etyczne Anna Lewicka-Strzałecka s. 77-98
Kant, Husserl, McDowell : the Non-Conceptual in Experience Corijn van Mazijk s. 99-114
Znaczenie pojęcia odrzucania we współczesnej logice Karolina Rożko s. 115-126
Ontologia kulturowa : zarys konstrukcji Barbara Tuchańska s. 127-151
Rorty na temat prawdy i świata : polemika z Hanną Buczyńską-Garewicz Tomasz Szymon Markiewka s. 152-167
Ample Religious Freedom and the Fear of Islam Anna Głąb Martha C. Nussbaum (aut. dzieła rec.) s. 168-179