Znaleziono 2 artykuły

Maciej Juzaszek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Między trafem moralnym [moral luck] a trafem prawnym [legal luck] Maciej Juzaszek s. 56-76
Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej z perspektywy różnych koncepcji liberalnego egalitaryzmu Maciej Juzaszek s. 106-123