Znaleziono 7 artykułów

Barbara Tuchańska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem wyjaśniania rozważany w perspektywie socjologii Barbara Tuchańska s. 9-35
Stanisław Ossowski on Scientific Controversies and the Variety of Perspectives Barbara Tuchańska s. 93-103
Opozycja kultury i natury a problem historyczności nauki Barbara Tuchańska s. 95-112
Czy potrzebna nam jest opozycja aprioryczne - aposterioryczne? Barbara Tuchańska s. 119-138
Ontologia kulturowa : zarys konstrukcji Barbara Tuchańska s. 127-151
Empiryczna analiza zależności między długością przekazów ankietera i respondenta w wywiadzie swobodnym z uwzględnieniem dodatkowych zmiennych Almir Gonçalves Barbara Tuchańska s. 257-271
Ontologia kulturowa: kulturowość bycia Barbara Tuchańska s. 262-289