Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyrażenia okazjonalne jako wyrażenia funkcyjne w semantyce Gottloba Fregego Volha Kukushkina s. 1-29
Stosunek Sokratesa do prawa w świetle Obrony i Kritona Tomasz Kuniński s. 30-44
The problem of global distributive justice in Rawls’s The Law of Peoples Marta Soniewicka s. 45-59
Fragmenty koncepcji protofizycznej Immanuela Kanta Janusz Sytnik-Czetwertyński s. 60-69
O możliwości antyredukcjonizmu : uwagi polemiczne Witold Strawiński Katarzyna Paprzycka (aut. dzieła rec.) s. 70-81
Duch ludzki a historia u Diltheya Izabela Szyroka Wilhelm Dilthey (aut. dzieła rec.) E. Paczkowska-Łagowska (aut. dzieła rec.) s. 82-95
Modalny realizm i nazwy własne raz jeszcze Leopold Hess Maja Kittel s. 96-101
Jest dobrze Adam Grobler s. 102