Znaleziono 4 artykuły

Maja Kittel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wolność bez alternatyw : w poszukiwaniu podstaw moralnej odpowiedzialności Leopold Hess Maja Kittel s. 51-78
Modalny realizm i nazwy własne raz jeszcze Leopold Hess Maja Kittel s. 96-101
(Nie)świadomość zwierząt a ich status moralny : jak pogodzić etykę z filozofią umysłu? Maja Kittel s. 99-114
Kognitywistyczna teoria świadomości Axela Cleeremansa a spór o pojęciowy charakter treści mentalnej Maja Kittel s. 165-174