Znaleziono 20 artykułów

Adam Grobler

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Profesor Augustynek od strony znanej, lecz rzadziej publicznie omawianej Adam Grobler s. 7-9
Słabości eksplanacyjne teorii inteligentnego projektu Adam Grobler s. 7-16
Róbmy swoje Adam Grobler s. 19-21
Zwierciadło czy atlas natury? Adam Grobler s. 59-64
Odpowiedź dyskutantom Adam Grobler s. 65-72
Logika jako element kształcenia zintegrowanego: uwagi na temat projektu podręcznika Ryszarda Wójcickiego Adam Grobler s. 77-80
Problem zdań bazowych jako test w sporze między internalizmem a eksternalizmem Adam Grobler s. 81-87
Projekt podstawy programowej z filozofii: przeciw stereotypom Adam Grobler s. 91-98
Prawda a wiedza Adam Grobler s. 97-109
Jest dobrze Adam Grobler s. 102
Lepsze wyjaśnienie Adam Grobler s. 111-119
Polityka i obyczaje Adam Grobler s. 115-117
Kondycja filozofii w Polsce : dawniej i teraz Adam Chmielewski Tadeusz Gadacz Adam Grobler Jacek J. Jadacki Romana Kolarzowa Jan Woleński s. 144-203
Uwagi do niektórych uwag na temat moich poglądów Adam Grobler s. 159-161
O filozofii nauki rozmawiają Małgorzata Czarnocka Helena Eilstein Adam Grobler Elżbieta Kałuszyńska Barbara Kotowa Władysław Krajewski Jadwiga Mizińska Elżbieta Pietruska-Madej Marian Przełęcki Krystyna Zamiara s. 175-199
Metodologia nauk Adama Groblera : (o książce Adama Groblera "Metodologia nauk", Wydawnictwo Aureus i Wydawnictwo Znak, Kraków 2008) Bogusław Czarny Adam Grobler (aut. dzieła rec.) s. 203-205
Uwagi różne Adam Grobler s. 214-219
"Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności. Między ideą a praktyką", red. Adam Chmielewski, Maria Dudzikowa, Adam Grobler, Kraków 2012 : [recenzja] Jerzy Semków Adam Chmielewski (aut. dzieła rec.) Maria Dudzikowa (aut. dzieła rec.) Adam Grobler (aut. dzieła rec.) s. 217-226
"Prawda i racjonalność naukowa", Adam Grobler, Kraków 1993 : [recenzja] Anna Lemańska Adam Grobler (aut. dzieła rec.) s. 251-253
"Metodologia nauk", Adam Grobler, Kraków 2006 : [recenzja] Anna Pięta-Szawara Adam Grobler (aut. dzieła rec.) s. 277-281