Znaleziono 12 artykułów

Bogusław Czarny

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Racjonalność makroekonomiczna versus mikroekonomiczna, czyli o pewnym wątku dyskusji ekonomicznych Bogusław Czarny s. 54-73
Ekonomiści o prawdziwości sądów wartościujących Bogusław Czarny s. 61-72
On Economics in Poland in 1949–1989 : Introduction Bogusław Czarny s. 92-112
Trzytomowa antologia współczesnych prac metodologów ekonomii Bogusław Czarny s. 155-158
More about value judgements in economics : review of the book "Economics as Applied Ethics. Value Judgements in Welfare Economics" Bogusław Czarny Wilfred Beckerman (aut. dzieła rec.) s. 164-170
Recenzja książki Benjamina Balaka "McCloskey's rhetoric. Discourse ethics in economics" Bogusław Czarny Benjamin Balak (aut. dzieła rec.) s. 196-200
A Textbook of Economic Methodology from Amsterdam Bogusław Czarny Marcel Boumans (aut. dzieła rec.) John B. Davis (aut. dzieła rec.) s. 200-206
Metodologia nauk Adama Groblera : (o książce Adama Groblera "Metodologia nauk", Wydawnictwo Aureus i Wydawnictwo Znak, Kraków 2008) Bogusław Czarny Adam Grobler (aut. dzieła rec.) s. 203-205
Karl Raymund Popper a współczesna metodologia ekonomii : (o książce Thomasa A. Boylana i Paschala F. O'Gormana, "Popper and economic methodology. Contemporary challenges", London, New York 2008) Bogusław Czarny Thomas A. Boylana (aut. dzieła rec.) Paschal F. O'Gorman (aut. dzieła rec.) s. 206-209
Karla Poppera metoda analizy sytuacyjnej w naukach społecznych : (o książce Wiliama A. Gortona "Karl Popper and the social sciences", Albany, State University of New York Press 2006) Bogusław Czarny s. 236-239
Stary filozof o grzechach ekonomistów w dwudziestym stuleciu: recenzja książki Hilary'ego Putnama "The collapse of the fact/value dichotomy and other essays" Bogusław Czarny Hilary Putnam (aut. dzieła rec.) s. 271-275
Edward Grant o tym, skąd się wzięła nauka : recenzja książki "Średniowieczne podstawy nauki nowożytnej (w kontekście religijnym, instytucjonalnym oraz intelektualnym") Bogusław Czarny Rdward Grant (aut. dzieła rec.) s. 288-291