Znaleziono 9 artykułów

Anna Pięta-Szawara

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ ustawy kwotowej na zakres podmiotowości politycznej kobiet w Polsce na przykładzie wyborów do Sejmu w 2011 roku oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku Anna Pięta-Szawara s. 36-45
System finansowania oświaty niepublicznej w Polsce Anna Pięta-Szawara s. 36-42
Socjaliści w sejmie ustawodawczym wobec zmian ustrojowych w Polsce w 1947 roku Anna Pięta-Szawara s. 94-102
Portret zbiorowy liderów Polskiej Partii Socjalistycznej (1944–1948) Anna Pięta-Szawara s. 119-128
"Polski rok 1968", Jerzy Eisler, Warszawa 2006 : [recenzja] Anna Pięta-Szawara Jerzy Eisler (aut. dzieła rec.) s. 144-150
"Niezbędnik młodego naukowca", Teresa Urszula Szmigielska, Warszawa 2007 : [recenzja] Anna Pięta-Szawara Teresa Urszula Szmigielska (aut. dzieła rec.) s. 151-155
"Metodologia nauk", Adam Grobler, Kraków 2006 : [recenzja] Anna Pięta-Szawara Adam Grobler (aut. dzieła rec.) s. 277-281
W poszukiwaniu naukowej racjonalności. Zasady metodologii Karla R. Poppera oraz Thomasa S. Kuhna w świetle koncepcji Imre Lakatosa Anna Pięta-Szawara s. 299-307
In Search of Scientific Rationality. Karl R. Popper’s and Thomas S. Kuhn’s Methodological Principles in light of Imre Lakatos’s Conceptions Anna Pięta-Szawara s. 308-315