Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Informacje i podziękowania Włodzimierz Galewicz s. 1
Modalny status zdań matematycznych Daniel Chlastawa s. 2-12
Ernst Cassirer i Nelson Goodman wobec problemu natury poznania Tomasz Kubalica s. 13-28
"Dr House" - nietzscheański model estetyzacji moralności Zbigniew Sareło s. 29-40
O tak zwanym problemie prostych umysłów Adriana Schetz s. 41-60
The guerrilla strikes back : a comment on Yvonne Chiu Uwe Steinhoff s. 61-75
Irreducible Holism Jakub Bożydar Wiśniewski s. 76-92
Analiza lingwistyczna egzystencjalnej doktryny Berkeleya Bartosz Żukowski s. 93-108
O przedsiębiorcach : na podstawie tekstów Veblena i Sombarta Wiesław Żyznowski s. 109-121