Znaleziono 3 artykuły

Maria Marcinkowska-Rosół

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Philosophical Usage of the History of Philosophy – A Proposal for a Functional Typology Maria Marcinkowska-Rosół s. 50-67
Arystoteles i chaos prekosmiczny (De cael. 3.2, 301a11-20) Maria Marcinkowska-Rosół s. 65-83
Apeiron czy Substrat? : najstarsza krytyka Anaksymandra oraz jej metodologiczne uwarunkowania (Philop., In Ph. 88.24-89.2) Maria Marcinkowska-Rosół s. 103-117