Znaleziono 10 artykułów

Aleksandra Derra

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Filozofia jako opis i terapia : propozycja Ludwiga Wittgensteina Aleksandra Derra s. 1-12
Obiektywność spleciona z męskością, czyli o języku nauki z perspektywy feministycznej Aleksandra Derra s. 49-68
Owocne spotkanie nauk kognitywnych (CS) ze studiami nad nauką i technologią (STS) = A fruitful encounter between Cognitive Science and Science & Technology Studies Aleksandra Derra s. 313-316, 50-53
Introduction = Wprowadzenie Aleksandra Derra s. 183-184, 73-75
Naturalizm a fakty semantyczne : rozważania nad semantycznym deflacjonizmem Paula Horwicha Aleksandra Derra s. 89-108
Poprzez nomadyzm Rosi Braidotti Aleksandra Derra (tłum.) s. 107-127
Od skromnego świadka do wiedzy usytuowanej : o pożytkach z feministycznych badań nad nauką i technologią Aleksandra Derra s. 119-132
Język w siedmiu odsłonach : recenzja książki "Odsłonić tajemnicę znaczenia. Eseje z filozofii języka" Natalia Żochowska Aleksandra Derra (aut. dzieła rec.) s. 157-160
Wizualizacja i poznanie : zrysowanie rzeczy razem Bruno Latour Aleksandra Derra (tłum.) Maciej Frąckowiak (tłum.) s. 207-257
Czas wykraczania poza gen Evelyn Fox Keller Aleksandra Derra (tłum.) s. 217-232