Znaleziono 9 artykułów

Mariusz Oziębłowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Krytyka procesu subiektywizacji estetyki w hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera Mariusz Oziębłowski s. 31-48
O funkcjach hermeneutyki hermetycznej u Orygenesa Mariusz Oziębłowski s. 47-66
Granica czy most? : o funkcjach rozumienia w hermeneutyce H.-G. Gadamera Mariusz Oziębłowski s. 65-77
Idea hermeneutyki hermetycznej Mariusz Oziębłowski s. 87-99
Warunki możliwości interpretacji prawdziwościowej Mariusz Oziębłowski s. 99-116
Antyfundamentalizm i warunki możliwości odpowiedzialności moralnej Mariusz Oziębłowski s. 143-156
Czy istnieje "artystyczna rewolucja globalna"? Mariusz Oziębłowski s. 153-172
Wykluczenie i obiektywizacja jako granice doświadczenia życia Mariusz Oziębłowski s. 165-177
(Nie?-)hermetyczna (nie?-)możliwość hermeneutyki? Michał Płóciennik Mariusz Oziębłowski (aut. dzieła rec.) s. 191-206