Znaleziono 10 artykułów

Paweł Gładziejewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Świadomość fenomenalna a problem intencjonalności : o intencjonalności fenomenalnej Paweł Gładziejewski s. 5-25
William Ramsey o psychologii potocznej, racjonalności i pojęciu reprezentacji w naukach kognitywnych Paweł Gładziejewski s. 33-55
Comments on "The Emulating Interview... with Rick Grush" = Komentarze do „Emulującego wywiadu… z Rickiem Grushem” Aaron Sloman Paweł Gładziejewski (tłum.) s. 141-151, 35-44
Habeas Corpus : poczucie własności swojego ciała Frederique de Vignemont Paweł Gładziejewski (tłum.) Przemysław Nowakowski (tłum.) s. 83-114
Czy empatia jest symulacją mentalną? : dyskusja z podejściem reprezentacyjnym ugruntowanym w koncepcji neuronów lustrzanych Paweł Gładziejewski s. 108-129
Phantom body as bodily self-consciousness Przemysław Nowakowski Paweł Gładziejewski (tłum.) s. 133-149
Sense-making with Ezequiel di Paolo and Hanne De Jaegher : Interview = Tworzenie sensu z Ezequielem Di Paolo i Hanne De Jaegher : wywiad Paweł Gładziejewski Przemysław Nowakowski Witold Wachowski Jacek Klimbej (tłum.) s. 147-159, 369-382
How many bodies we can find in one mind... and the other stories : interview with Frederique de Vignemont = Jak wiele ciał można znaleźć w jednym umyśle... i inne historie : wywiad z Frederique de Vignemont Paweł Gładziejewski Przemysław Nowakowski Witold Wachowski s. 162-173, 389-401
Neurofenomenologia: zaproszenie do dyskusji = Neurophenomenology : an invitation to discussion Paweł Gładziejewski s. 167-189
Umysł - Komputer - Świat : recenzja książki "Umysł - Komputer - Świat. O zagadce umysłu z informatycznego punktu widzenia" Paweł Gładziejewski Witold Marciszewski (aut. dzieła rec.) Paweł Stacewicz (aut. dzieła rec.) s. 269-273