Znaleziono 8 artykułów

Witold Marciszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nieroztrzygalność i algorytmiczna niedostępność w naukach społecznych Witold Marciszewski s. 5-31
Kazimierz Ajdukiewicz i polski spór o uniwersalia Witold Marciszewski s. 5-13
On advancing frontiers of science : a pragmatist approach Witold Marciszewski s. 51-71
Formalizm syntaktyczny Jana Łukasiewicza jako model inteligentnego działania Witold Marciszewski s. 89-100
Wzajemne oddziaływania informatyki i logiki Witold Marciszewski s. 115-120
"O funkcjach semantycznych mowy zależnej", Witold Marciszewski, Wrocław 1970 : [recenzja] Ewa Szary Witold Marciszewski (aut. dzieła rec.) s. 136
"Zarys logiki dla bibliotekoznawców, cz.II. Wybrane zagadnienia metodologii nauk i logiczna teoria języka", Witold Marciszewski, Warszawa 1972 : [recenzja] E. Nieznański Witold Marciszewski (aut. dzieła rec.) s. 214-216
Umysł - Komputer - Świat : recenzja książki "Umysł - Komputer - Świat. O zagadce umysłu z informatycznego punktu widzenia" Paweł Gładziejewski Witold Marciszewski (aut. dzieła rec.) Paweł Stacewicz (aut. dzieła rec.) s. 269-273