Znaleziono 4 artykuły

Jacek Klimbej

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Żywe sposoby nadawania sensu Evan Thompson Jacek Klimbej (tłum.) s. 38-56
Złożona jaźń : perspektywy empiryczne i teoretyczne Dan Zahavi Ewa Bodal (tłum.) Jacek Klimbej (tłum.) Nelly Strehlau (tłum.) Ewa Witkowska (tłum.) s. 59-75
Sense-making with a little help from my friends : introducing Ezequiel Di Paolo and Hanne De Jaegher = Tworzenie sensu z niewielką pomocą moich przyjaciół : wprowadzenie do Ezequiela di Paolo i Hanny de Jaegher Tom Froese Jacek Klimbej (tłum.) s. 143-146, 365-368
Sense-making with Ezequiel di Paolo and Hanne De Jaegher : Interview = Tworzenie sensu z Ezequielem Di Paolo i Hanne De Jaegher : wywiad Paweł Gładziejewski Przemysław Nowakowski Witold Wachowski Jacek Klimbej (tłum.) s. 147-159, 369-382