Znaleziono 3 artykuły

Tom Froese

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Hume – cyber-Hume – Hume enaktywny : wywiad z Tomem Froese = Hume – cyber-Hume – enactive Hume : interview with Tom Froese Karolina Karmaza Przemysław Nowakowski Witold Wachowski Piotr Momot (tłum.) s. 79-94
Tchnąć nowe życie w kognitywistykę = Breathing new life into cognitive science Tom Froese Piotr Momot (tłum.) s. 95-129
Sense-making with a little help from my friends : introducing Ezequiel Di Paolo and Hanne De Jaegher = Tworzenie sensu z niewielką pomocą moich przyjaciół : wprowadzenie do Ezequiela di Paolo i Hanny de Jaegher Tom Froese Jacek Klimbej (tłum.) s. 143-146, 365-368