Znaleziono 18 artykułów

Ewa Bodal

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Writing in Mind : Introduction = Pisanie w umyśle : Wprowadzenie Georg Theiner Ewa Bodal (tłum.) s. 15-29, 233-249
McLuhan Extended and the Extended Mind Thesis (EMT) = McLuhan przedłużony i Teza Umysłu Rozszerzonego (EMT) Robert Logan Ewa Bodal (tłum.) s. 266-280, 45-58
Evolution : the Computer Systems Engineer Designing Minds = Ewolucja : inżynier systemów komputerowych projektujący umysły Aaron Sloman Ewa Bodal (tłum.) Nelly Strehlau (tłum.) s. 153-179, 45-69
Złożona jaźń : perspektywy empiryczne i teoretyczne Dan Zahavi Ewa Bodal (tłum.) Jacek Klimbej (tłum.) Nelly Strehlau (tłum.) Ewa Witkowska (tłum.) s. 59-75
The Crack and the Destruction : Introduction = Szczelina i destrukcja : wprowadzenie Witold Wachowski Ewa Bodal (tłum.) s. 235-237, 97-99
Symphony No : Introduction = Symfonia nr : wprowadzenie Witold Wachowski Ewa Bodal (tłum.) s. 105-106, 245-246
Interview with Glenn Branca = Wywiad z Glennem Branca Witold Wachowski Ewa Bodal (tłum.) Nelly Strehlau (tłum.) s. 107-110, 247-250
Complexity - emergence - ecological cognition = Złożoność - emergencja - poznanie ekologiczne Maciej Dombrowski Ewa Bodal (tłum.) Nelly Strelhau (tłum.) s. 108-121, 320-333
Ku źródłom myśli : gesty i transmodalność : wymiar przeżywanego doświadczenia Claire Petitmengin Ewa Bodal (tłum.) Adam Tuszyński (tłum.) s. 115-146
Multimodal dynamics of coordination, or Michael Turvey and psychology according to enigneers (not only for engineers) : excerpts = Multimodalna dynamika koordynacji, czyli Michael Turvey i psychologia według inżynierów (nie tylko dla inżynierów) Tomasz Komendziński Ewa Bodal (tłum.) s. 122-125, 334-343
Układ odpornościowy a inne systemy poznawcze Sol Efroni Uri Hershberg Ewa Bodal (tłum.) Nelly Strehlau (tłum.) s. 129-145
I told no one : introduction Przemysław Nowakowski Ewa Bodal (tłum.) s. 160-161
The redness of red : an overview of "Why Red doesn't Sound Like a Bell : Understanding the feel of consciousness" Dawid Lubiszewski Kevin O'Regan (aut. dzieła rec.) Ewa Bodal (tłum.) Nelly Strelhau (tłum.) s. 175-179
Music and emotions = Muzyka a emocje Piotr Przybysz Ewa Bodal (tłum.) Nelly Strehlau (tłum.) s. 175-196, 327-349
Recenzja książki "Moral Machines. Teaching Robots Right from Wrong" = Book review: "Moral Machines. Teaching Robots Right from Wrong" Dawid Lubiszewski Colin Allen (aut. dzieła rec.) Wendell Wallach (aut. dzieła rec.) Ewa Bodal (tłum.) s. 183-189
Woman as a subaltern in Canadian literature Ewa Bodal s. 221-235
“A loss so fine it pierced my heart.” Lost languages and Cultural Identity in Hiromi Goto’s "Chorus of Mushrooms" and Eden Robinson’s "Monkey Beach" Ewa Bodal s. 235-248
The model of counterpoint improvisation and the methods of improvisation in popular music Adam Fulara Ewa Bodal (tłum.) Adam Fulara (tłum.) s. 417-454