Znaleziono 3 artykuły

Ewa Witkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Złożona jaźń : perspektywy empiryczne i teoretyczne Dan Zahavi Ewa Bodal (tłum.) Jacek Klimbej (tłum.) Nelly Strehlau (tłum.) Ewa Witkowska (tłum.) s. 59-75
"Miserere" : Aesthetics of Terror = "Miserere" : estetyka terroru Antonio Incampo Anna Karczmarczyk (tłum.) s. 111-118, 251-258
Rola i znaczenie prac magisterskich z historii wychowania w edukacji pedagogicznej Tadeusz Jałmużna Wiesława Leżańska Ewa Witkowska s. 217-222