Znaleziono 1 artykuł

Robert Logan

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
McLuhan Extended and the Extended Mind Thesis (EMT) = McLuhan przedłużony i Teza Umysłu Rozszerzonego (EMT) Robert Logan Ewa Bodal (tłum.) s. 266-280, 45-58