Znaleziono 3 artykuły

Tomasz Komendziński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Klasyczny model wyjaśniania dedukcyjno-nomologicznego Tomasz Komendziński s. 5-21
Logika Charlesa Peirce'a Tomasz Komendziński s. 67-87
Multimodal dynamics of coordination, or Michael Turvey and psychology according to enigneers (not only for engineers) : excerpts = Multimodalna dynamika koordynacji, czyli Michael Turvey i psychologia według inżynierów (nie tylko dla inżynierów) Tomasz Komendziński Ewa Bodal (tłum.) s. 122-125, 334-343