Znaleziono 2 artykuły

Aaron Sloman

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Comments on "The Emulating Interview... with Rick Grush" = Komentarze do „Emulującego wywiadu… z Rickiem Grushem” Aaron Sloman Paweł Gładziejewski (tłum.) s. 141-151, 35-44
Evolution : the Computer Systems Engineer Designing Minds = Ewolucja : inżynier systemów komputerowych projektujący umysły Aaron Sloman Ewa Bodal (tłum.) Nelly Strehlau (tłum.) s. 153-179, 45-69